www.posledna-rozlucka.sk
 
Krematórium Bratislava


Významné osobnosti pochované v Urnovom háji

 meno roky sekcia povolanie
 Adamčík Samuel 1904-1984 I./D herec  viac
 Bagar Andrej 1900-1966 I./D herec  viac
 Bakoš Ľudovít 1919-1974 I./2 pedagóg, verejný činiteľ  viac
 Bartfay Michal 1888-1979 I./F sochár
 Bednár Štefan 1909-1976 I./C maliar, spisovateľ  viac
 Belluš Emil 1899-1979 V./4 architekt, pedagóg  viac
 Bielik Paľo 1910-1983 I./E herec, režisér  viac
 Brezina Ján 1917-1997 I./G básnik a literárny vedec  viac
 Brunovský Albín 1935-1997 I./E maliar, grafik, ilustrátor  viac
 Clementis Vladimír 1902-1952 Panteón politik  viac
 Dibarbora František 1916-1987 I./F herec  viac
 Görner Fridrich 1921-2006 IX./8 vedecký pracovník, pedagóg  
 Gosiorovský Miloš 1920-1978 I./B historik  viac
 Gregor Martin 1906-1982 I./E herec, riaditeľ SND  viac
 Horov Pavel 1914-1975 I./D básnik  viac
 Hoza Štefan 1906-1982 V./4 spevák, pedagóg  viac
 Hrušovský Igor 1907-1978 IV./9 filozof, akademik  viac
 Jilemnický Peter 1901-1949 Panteón spisovateľ, učiteľ  viac
 Koyš Pavel 1932-1993 I./D-122 básnik  viac
 Králik Juraj 1926-2012 I./D-109 diplomat, spisovateľ  viac
 Králik Štefan 1909-1983 I./E lekár, dramatik  viac
 Krén Juraj 1925-1969 III./4 maliar  
 Mikula Zdenko 1916-2012 I./C-104 hudobný skladateľ  viac
 Moric Rudo 1921-1985 I./B spisovateľ  viac
 Novomeský Ladislav 1904-1976 V./2 básnik, politik  viac
 Papp Gustáv 1919-1997 IV./8 operný spevák, lekár  viac
 Pospíšil Jozef 1899-1976 IV./6 sochár  viac
 Reisel Vladimír 1919-2007 I./C básnik, prekladateľ  viac
 Šmidke Karol 1897-1952 II./1 politik  viac
 Štúr Svätopluk 1901-1981 IV./7 filozof, pedagóg  viac
 Štúrová Božena 1893-1977 IV./7 lekárka, I. univ. prof. v Československu  
 Záborský Viliam 1920-1982 I./G herec  viac
 Žáry Štefan 1918-2007 I./D spisovateľ, prekladateľ  viac
 Želibský Ján 1908-1997 I./G maliar  viac
 Weiner Kráľ Imro 1901-1978 IV./9 maliar, grafik  viac
© HDTV & Peter Pekár - PP GRAPHIC IMAGE 2014