www.posledna-rozlucka.sk
 
Krematórium Bratislava


Fotografia alebo videoprezentácia na smútočnom obrade - ako na to

fotografia alebo videoprezentácia na smútočnom obrade
Fotografia na monitore

Ak máte fotografiu fyzickú, od veľkosti napr. ako občiansky preukaz,
prípadne portrét na výrez z fotografie, informujte ma min. jeden deň vopred
a fotografiu pripravíme na mieste pred obradom.
Fotografiu digitálnu môžete poslať na e-mail: poslednarozlucka@gmail.com.
Uveďte dátum, čas, meno zosnulého a tel. kontakt na Vás.
Obrazovka vo formáte 16 : 9 umožňuje umiestniť dve fotografie vedľa seba.
Napríklad jedna z mladosti a súčasnosti, alebo dve fotky
už zosnulých manželov.

Fotografia na monitore - cena: 17,- Eur
cena zahŕňa:
- grafická úprava
- fotografia na DVD
- veľký smútočný veniec pod monitorom podľa výberu

Veniec si môžete vybrať z nasledovnej ponuky:

veniec č.1 veniec č.2 veniec č.3
veniec č. 1 veniec č. 2 veniec č. 3
veniec č. 4 veniec č. 5
veniec č. 4 veniec č. 5


Videoprezentácia - občiansky obrad

Počas prvej skladby pri príchode smútočných hostí plus cca 1,5 min.
je na obrazovke len portrét. Počas čítania nekrológu a počas druhej skladby
prebieha videoprezentácia. Doporučujem 30 fotografií po 15-16
sekúnd na fotografiu. Po poslednej fotke pomalým prechodom zostáva
na obrazovke len portrét až do konca obradu.
Fotografia - portrét na konci môže byť iná, ako tá na začiatku.
Digitálne fotografie je potrebné poslať cez úložisko po tel. dohovore
min. 24 hodín pred obradom. K očíslovaným fotografiám uveďte
termín obradu, meno zosnulého, čas obradu a tel. kontakt na Vás.
Fotografie fyzické je potrebné po tel. dohovore priniesť osobne
do krematória na dohodnutý čas. Fotografie musia byť očíslované
z druhej strany. Ak máte fotografie fyzické aj digitálne prineste ich
spolu na kľúči.
Počas cirkevného obradu je prezentácia prispôsobená podľa druhu obradu.
Videoprezentácia je prenášaná televíznou technikou cez HDMI.
(nie PowerPoint).

Videoprezentácia - cena: 45,- Eur
cena zahŕňa:
- spracovanie fotografií (scany)
- úprava fotografií
- prezentácia na DVD 2 x
- veľký smútočný veniec pod monitorom podľa výberu.


Tel. kontakt: 0904 439 309
e-mail: poslednarozlucka@gmail.com

 

 
© HDTV & Peter Pekár - PP GRAPHIC IMAGE 2014